ÄNDAMÅL

Ändamål enligt gåvobrev: ”Undertecknad egare af 1/8 Gunnarsbyn, tomta kallad, Trankils socken serskilt utbruten och på karta lagd, gifver dena 1/8, sådan den befinas, för all framtid till fattiggård, åt vestra delen af nämde socken d.v.s. Trane, Elofsbyn, Kälsbyn, Gunnarsbyn, Stomen, Sandviken och Skenhall rotehjon, att ömare vård och sorgfälligare tillsyn, än fallet i allmänhet må dem tillkomma, på följande vilkor. Vederbörande, inom nämde sockendel, rothjon underhålles till kläder, föda, hus och hem å Tomta, så att soknenämnd ej får giltigt skäl till anmärkning deremot.” Kungl. Maj:t medger i beslut 1970-09-04 ändring av ändamålet efter försäljning av fastighet till: Räntan på inflytande köpeskilling skall – sedan en tiondel därav lagts till kapitalet – jämte avkastningen av donationens fasta egendom användas till hjälp och förströelse åt äldre behövande personer från Trankils sockens västra del. Bidrag från donationen får dock inte utgå till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg. Ändamål enligt Kammarkollegiets permutationsbeslut 2008-02-14: Räntan på inflytande köpeskilling skall – sedan en tiondel därav lagts till kapitalet – jämte avkastningen i övrigt användas till hjälp och förströelse åt äldre behövande personer från Trankils västra del, Bidrag från donationen får dock inte utgå till behov som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Trankils Sockens Västra Del
Organisationsnummer:874400-1341
Adress:
  • Ekonomikonsult Gert Andersson AB
  • Storgatan 49
  • 672 30 ÅRJÄNG
Telefonnummer:0573-71 10 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 316 283 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS