ÄNDAMÅL

Den årliga afkastningen af denna fond bör hufudsakligen användas till att lindra sjukdoms- och fattigdomsnöd genom att t.ex.400 Kr. däraf årligen utdelas i poster på 30, 40 och 50 Kronor till sådana fattiga och sjukliga som helst vilja i egen eller hyrda lägenheter försöka genom arbete så långt möjligt är reda sig själva, men till följd af sjuklighet eller ålderdom icke kunna helt förskaffa sig sitt uppehälle. Beträffande återstående afkomst af ofannämda fond 6 a 700 Kr. årligen torde det vara vanskligt att nu närmare reglementera för en fond, som beräknas komma att verka så i framtiden som denna, utan önskar jag öferlemna åt kommunalstämma att efter framdeles sig företende behof och omständigheter däröfer besluta, därvid hållande sig inom ramen för afsedda ändamålet och med tanke fäst på att där så behof förefinnes lindra hos medellösa uppkommande sjukdomsnöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tranemo Sjukhjälps- och Understödsfond
Organisationsnummer:865500-3070
Adress:
  • SEB, Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-622516
E-post:cecilia.sundberg@seb.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 154 553 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS