ÄNDAMÅL

Trafikflygarnas välfärdsfond har till uteslutande ändamål att bereda understöd till medlemmar i Sveriges Flygbefälsförening, vilka drabbats av långvarig sjukdom eller invaliditet eller avliden medlems änka, minderåriga barn (intill fyllda 18 år), och föräldrar, vilka för sin försörjning varit beroende av den avlidne. Med behövande medlem avses i första hand sådan, som under yrkesutövning blivit berövad sin existensmöjlighet eller fått sin arbetsförmåga väsentligt nedsatt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Trafikflygarnas Välfärdsfond
Organisationsnummer:802003-5419
Adress:
  • Svensk Pilotförening
  • Stationsgatan 3 B, 2 tr
  • 195 47 Märsta
Telefonnummer:08-109434
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS