ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är finansiering av en professur som kan innehas av en professor vid Lunds Universitet inom ämnena ekonomi och rättsvetenskap för forskning i Samuel von Pufendorfs anda.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelsers professur till minnet av Samuel Pufendorf (Samuel Pufendorf-professuren)
Organisationsnummer:802478-6082
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS