ÄNDAMÅL

[…] räntan skulle kunna användas att gifva en förtjent och behöfvande elev, som vid utgången från denna fackskolan för väg- och vattenbyggnadskonst ej funnit plats, en liten hjelp, som kunde sätta honom i stånd att antingen inom landet vid något ingeniörsarbete förvärfva praktisk erfarenhet, eller att utomlands söka anställning och ökade kunskaper.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Torsten Bergstedts stipendiefond
Organisationsnummer:802405-4580
Adress:
  • Kungliga Tekniska högskolan
  • Universitetsförvaltningen/Ekonomiavdelningen
  • 100 44 Stockholm
Telefonnummer:08-790 60 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS