ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall i första hand användas till bekostande av studier över homosexualiteten, dess uppkomst och förklaring, och upplysningsarbete för hävande av fördomar och oriktiga uppfattningar beträffande densamma samt mot homosexualitetens kriminalisering. fondens medel skola i första hand anväadas för ovan nämnda upplysnings- och forskarverksamhet i Sverige, Tyskland, England och Amerikas Förenta Stater. Skulle något år fondens hela avkastning icke behöva disponeras för ovan angivet ändamål eller skulle lagstiftning och tänkesätt undergå en sådan förändring, att förut nämnda åtgärders vidtagande icke längre skulle kunna anses av behovet påkallade, skall avkastningen nyttjas för andra ändamål. Det är då min önskan att medlendisponeras till förbättrande av djurens ställning – främst hundarnas – till lindrande av mänslig nöd och mänskligt elände, till bekämpande av kräfta och andra svåra sjukdomar samt till den kristna kyrkolärans reformering efter de riktlinjer, som nu angivas av Sveriges Religiösa Reformförbund och professor Emanuel Linderholm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Torsten Amundsons fond
Organisationsnummer:802408-1591
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 104 05 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS