ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja tvärvetenskaplig forskning inom bl a samhällsvetenskap, juridik, ekonomi och journalistik som syftar till att stärka grundläggande demokratiska värden i form av tanke-, åsikts-, yttrande- och religionsfrihet och därigenom motverka sådana strömningar som undergräver dessa demokratiska värden och som bl a kommer till uttryck i förföljelse av oliktänkande, våldshandlingar och rasism. Styrelsen får också på annat sätt främja ovan angivna ändamål. Ett betydelsefullt medel för att tillgodose stiftelsens ändamål är att aktivt verka för och på sikt ekonomiskt bidraga till att en professur, med den inriktning som utgör stiftelsens ändamål, blir möjlig att inrätta vid Göteborgs Universitet i Torgny Segerstedts namn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne
Organisationsnummer:855102-1580
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 510 608 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS