ÄNDAMÅL

Tvåhundratusen (200 000) kronor skall tillfalla Karolinska Institutet, Stockholm, med föreskrift att bilda en fond benämnd ”Tora och Victor Wintzells fond för cancerforskning”. Fondens årliga avkastning och av kapitalet högst en tjugondel (1/20) per år får användas efter institutets prövning enligt normalbestämmelser för forskningsfonder, företrädesvis för yngre forskare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tora och Victor Wintzells fond för cancerforskning
Organisationsnummer:802423-9850
Adress:
  • Karolinska Institutet
  • 17177 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-52486400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:521 369 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS