ÄNDAMÅL

Medlen skola insättas å solid bankinrättning eller på annat fullt betryggande sätt deponeras på mest vinstgivande villkor samt genom årliga räntans läggande till kapitalet förvaltas och på så sätt fortgå i etthundra (100) år efter min död. Efter sagda tids utgång äger socknen rätt att till lindring i de kommunala utskylderna tillgodonjuta och förbruka den årliga räntan å fondens medel, sedan av räntemedlen först guldits kostnaderna för fondens förvaltning enligt nedan, men icke att förminska eller förbruka något av då befintligt kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tomt Carl Gustav Anderssons i Övra Svärdsjö fond för kommunal skattelindring
Organisationsnummer:882600-2464
Adress:
  • Borlänge kommun
  • Ekonomikontoret
  • 781 81 BORLÄNGE
Telefonnummer:0243-740 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:394 411 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS