ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att till stipendiat för trenne år kallas och utnämnes utan föregående ansökan den yngre vetenskapsidkare, som efter väl avlagda prov blivit till Docent vid härvarande universitet i någon teologisk eller historisk disciplin befordrad och vars fästande vid universitetet, till gagn för vetenskap och undervisning, kan anses önskvärd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Toll-Ramelska fonden
Organisationsnummer:845003-4023
Adress:
  • Akademiska Föreningen
  • Sandgatan 2
  • 223 50 LUND
Telefonnummer:046-38 49 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 121 277 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS