ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att uppföra och inrätta samt såsom ägare innehava och förvalta ett genom stiftelseintressenternas offervillighet och frivilliga medel i övrigt tillkommet församlingshem i Tjällmo församling och att där tillhandahålla lokaler för kyrkligt, evangeliskt lutherskt församlingsarbete, som avser att väcka, vidmakthålla och stärka det kyrkliga församlingslivet, för vilket ändamål stiftelsen har att jämväl i övrigt vidtaga lämpliga åtgärder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tjällmo Församlingshem
Organisationsnummer:824000-1456
Adress:
  • Gunnar Eriksson
  • Ervestorp 31
  • 590 34 Tjällmo
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:140 886 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS