ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen används enligt beslut av socialnämnden till – ekonomisk hjälp till behövande ålderspensionärer och handikappade med särskilda behov och boende inom kommunen, – ekonomisk hjälp till sjuka och behövande, boende inom kommunen, – ekonomisk hjälp till sjuka och handikappade barn inom kommunen, – ekonomisk hjälp till sjuka eller eljest behövande bosatta inom kommunen och som icke kan erhålla hjälp från samhället eller anhöriga, – traktering och trivselfrämjande åtgärder på kommunens servicehus för äldre. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finns lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tingsryds kommuns socialnämnds samfond
Organisationsnummer:829502-5707
Adress:
  • Box 88
  • 36222 TINGSRYD
Telefonnummer:0477-441 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS