ÄNDAMÅL

Stiftarna vill genom bildandet av denna stiftelse främja det lokala näringslivet och skapa tillväxt i Tranås kommun. Arbetet skall ske genom att stiftelsen bildar ett näringslivsaktiebolag där verksamhet som skall främja det lokala näringslivet och skapa tillväxt i Tranås kommun skall bedrivas. Vidare skall stiftelsen i sin ägarroll av ovan nämnda näringslivsaktiebolag verka för att bolagets fortlevnad säkerställs.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tillväxt i Tranås
Organisationsnummer:802424-9164
Adress:
  • Stadshuset
  • 573 82 Tranås
Telefonnummer:0140-68100
E-post:anders.wilander@tranas.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:100 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS