ÄNDAMÅL

Torsö församling och dess kyrkoherde skall bestämma vem som skall komma i åtnjutande av avkastningen. Gamla ensamstående eller sjuka skall i första hand komma ifråga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Till Mors Minne
Organisationsnummer:866001-0797
Adress:
  • Mariestads församling
  • Box 2
  • 542 21 Mariestad
Telefonnummer:0501-390500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:106 419 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS