ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall 1/10 läggas till fondkapitalet och återstoden av avkastningen skall vid varje läsårs slut efter beslut av läroverkets kollegium utdelas till de 5 elever, som har bästa studieresultaten i matematik och fysik enligt gymnasieskolans läroplan 1970 för de tre- och fyraåriga teoretiska linjerna – ekonomisk, humanistisk, naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig, teknisk – eller i framtiden motsvarande ämnen eller linjer. Därest ovannämnda gymnasium skulle upphöra, skall gåvan överföras till det gymnasium som kan komma att ersätta det nuvarande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Till minne av teknologen Leif Anders Bergqvist
Organisationsnummer:878002-1500
Adress:
  • Västerås Stad, Servicepartner Ekonomicenter
  • Stadshuset
  • 721 87 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-390000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS