ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att verka för att möjliggöra unga studenters framtidsdrömmar och internationellt utbyte genom att utdela ett eller flera stipendier till studerande på arkitektutbildningen vid Lunds Universitet. Prioritering vid utdelning av stipendier ska göras i Saras anda med hennes önskan om att studera i USA i åtanke. Ytterligare premisser inom ändamålet fastställes av förvaltaren efter samråd med företrädare för arkitektutbildningen samt Saras föräldrar och syster. Stipendiet utdelas normalt sett årligen med ett så stort belopp som möjligt utan att donationskapitalet förminskas. Beslut om utdelning fattas av företrädare för arkitektutbildningen i form av en representant ur skolledningen och en representant ur lärarkåren på kandidatnivå. Sista ansökningsdag ska vara den 3 april till minne av Saras födelsedag. För det fall arkitektutbildningen i Lunds universitets regi skulle komma att läggas ned ska stiftelsen istället förvaltas av den huvudman inom Sverige som bedriver högskoleutbildning i arkitektur närmast Lund.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen till minne av Sara Birnbaum
Organisationsnummer:802479-3724
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS