ÄNDAMÅL

Att främja forskning med inriktning mot lettiskkultur, lettiska språket, lettiskreligionshistoria samt lettisk folklår. Medlen skall beviljas till forskare, företrädesvis forskare med doktorsexemen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen till minne av Lena Neuland
Organisationsnummer:802477-5531
Adress:
  • Stockholms universitet
  • Donationsförvaltningen
  • 106 91  STOCKHOLM
Telefonnummer:08-16 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS