ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att genom ekonomiska eller social hjälpverksamhet stödja kvinnor med barn, som utsatts för våld och/eller övergrepp i nära relationer, såsom inom äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden. Främjandet av Stiftelsens ändamål kan ske såväl genom egen verksamhet som genom bidrag till annan allmännyttig organisation. För uppfyllande av stiftelsens ändamål får användas högst nittio procent av den årliga direktavkastningen med avdrag för förvaltningskostnader. Med direktavkastning avses löpande inkomster, såsom exempelvis räntor och utdelningar. Resterande del av avkastningen ska läggas till stiftelsens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen till Kersti Rydells minne till förmån för utsatta kvinnor med barn
Organisationsnummer:802478-1976
Adress:
  • Vivstavarvsvägen 223
  • 122 64 Enskede
Telefonnummer:08-81 34 11
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS