ÄNDAMÅL

Stiftelsen till förmån för döva i västra Sverige har till uppgift att stödja de döva i västra Sverige, företrädesvis de i norra Älvsborgs län och i norra Bohuslän. Stiftelsen har till ändamål att främja de teckenspråksberoende dövas levnadsvillkor, främst de äldre dövas behov av särskilda insatser. Av stiftelsens kapital skall i första hand minst 80 % av den årliga avkastningen av stiftelsens kapital användas för avsett ändamål. Endast vid synnerligt behov skall medel även kunna tas av kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen till förmån för döva i västra Sverige
Organisationsnummer:862500-0495
Adress:
  • Box 183
  • 461 24 Trollhättan
Telefonnummer:0520-17802
E-post:anita.brodd-johansson@sdrf.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 783 051 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS