ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja boken och läsandet.Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att årligen utdela priset ”Till Adam Brombergs minne”. Priset skall tillfalla en person, en organisation eller en institution som med entusiasm, engagemang, och idérikedom arbetar för boken och läsandet. Såväl stiftelsens kapital som avkastning får användas för att främja stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Till Adam Brombergs minne
Organisationsnummer:802412-9291
Adress:
  • Brombergs Förlag
  • Hantverkargatan 26
  • 112 21 Stockholm
Telefonnummer:08-562 620 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:107 062 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS