ÄNDAMÅL

Att i enlighet med dessa stadgar förvalta Tierps sockens magasinsfond, att, om så i vederbörlig ordning beslutas, förvalta Gustav Gilljams i Yvre donationsfond, att av kapitalet och avkastning genom stipendier och bidrag främja ungdomars och jordbrukare i Tierps socken utbildning och förkovran. Av kapitalet och avkastningen må högst 60 % användas till kursbidrag för fortbildning till jordbrukare och stipendier till elever vid läroanstalter på jordbrukets område, högst 40 % användas till resebidrag för jordbrukares fortbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tierps sockens magasinsfond
Organisationsnummer:817300-7983
Adress:
  • Västerensta 111 Sunnanbo
  • 815 91 TIERP
Telefonnummer:0293-52143
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:277 747 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS