ÄNDAMÅL

Att i enlighet med dessa stadgar förvalta Tierps sockens magasinsfond, att, om så i vederbörlig ordning beslutas, förvalta Gustav Gilljams i Yvre donationsfond,att av kapitalets avkastningar genom stipendier och bidrag främja ungdomars och jordbrukare i Tierps socken utbildning och förkovran.Av den årliga nettoavkastningen må högst 50 % användas till kursbidrag för fortbildning till jordbrukare och stipendier till elever vid läroanstalter på jordbrukets område, högst 30 % användas till resebidrag för jordbrukares fortbildning,minst 20 % läggas till kapitalet.Om något av de ovan nämnda ändamålen ej kräver sin hela andel av avkastningen får därigenom uppkommet överskott reserveras för samma ändamål till nästkomande år eller skall det läggas till kapitalet enligt styrelsens beslut.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tierps sockens magasinsfond
Organisationsnummer:817300-7983
Adress:
  • Västerensta 111 Sunnanbo
  • 815 91 TIERP
Telefonnummer:0293-52143
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:277 747 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS