ÄNDAMÅL

Att främja och verka för en förbättrad och utökad fysisk fostran i skolan. Stiftelsen skall även främja utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning inom idrotten. Särskilt skall stiftelsen genom exempelvis stipendier stödja unga forskare. För stiftelsens ändamål må tagas i anspråk den årliga nettoavkastningen av fondens medel. Stiftelsen skall utge den av Svenska Gymnastikläraresällskapet tidigare utgivna ”Tidskrift i Gymnastik och Idrott” samt bedriva därmed förenlig förlagsverksamhet.Stiftelsen kan även bedriva kursverksamhet och fortbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tidskrift i Gymnastik och Idrott
Organisationsnummer:802013-4881
Adress:
  • Susann Bergqvist
  • Ärtvägen 2
  • 44971 FJÄRJÅS
Telefonnummer:0703-642580
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS