ÄNDAMÅL

Att verka för publikation, distribution och försäljning, av stiftelsens styrelse godkända svenska översättningar, av böcker som skrivits av Tibetanen och Alice A. Bailey, och/eller har publicerats eller kan komma att publiceras av Lucis Publishing Company. När publikationsarbetet är långt framskridet, eller andra skäl starkt tala där för, kan stiftelsen i mån av resurser och om så bedöms nödvändigt efter samråd med Lucis Trust stödja annan verksamhet, inom eller utom landet, med anknytning till Lucis Trust. Om upplösning av stiftelsen sker vid en tidpunkt då ingen verksamhet inom eller utom landet med anknytning till Lucis Trust längre existerar, må stiftelsens medel användas till stöd för ideell verksamhet som inspirerats av Tibetanenseller Alice A. Baileys böcker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tibetanens Bokfond
Organisationsnummer:812800-4937
Adress:
  • Edris
  • Springarvägen 11
  • 14261 TRÅNGSUND
Telefonnummer:070-7972493
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS