ÄNDAMÅL

Stiftelsens årliga avkastning efter avdrag av förvaltningskostnader varje år utdelas som stipendium till en yngre man eller kvinna, som i Norrköping erhållit sin slutliga skolutbildning och som genom intyg av sakkunning person visat sig äga goda förutsättningar för framgångsrika musikstudier vid Kungl musikhögskolan eller i utlandet, men icke äger medel härtill. För utdelning icke ianspråktaget belopp av avkastningen skall läggas till kapitalet, dock må kapitalet sålunda tillfört belopp ett annat år tagas i anspråk för ifrågavarande ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Thyra och Sven Ribbings stipendiefond för musikstudier
Organisationsnummer:825003-7267
Adress:
  • Kyrkorådet i Norrköpings pastorat
  • Box 263
  • 601 04 NORRKÖPING
Telefonnummer:011-241000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:374 182 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS