ÄNDAMÅL

Den behållna räntan å fonden skall läggas till kapitalet intill dess detta stigit till 200,000 kronor. Sedan fonden uppnått sistnämnda belopp skall räntan, efter afdrag af förvaltningsarfvodet och fem procent af räntebeloppet, som afsättes till fondens förökande, utbetalas till Boltensternska slägtföreningen att efter dess bestämmande användas och derest denna skulle upphöra, till lika fördelning mellan samtlige manliga och qvinliga medlemmar af adliga ätten Boltenstern n:o 2295. Sedan denna ätt utgått skall räntebeloppet i understöd, som af Riddarhusdirektionen till antal och belopp bestämmes, utdelas till i Sverige bosatta medlemmar af Ridderskapet och Adeln med företrädesrätt för dem, som härstamma från ätten Boltenstern. Om jag vid den tid, då fonden uppnått 200000 kronor, ännu lefver, förbehåller jag mig att ensam besluta om användningen af fondens afkastning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Thurow Gustaf Boltensterns familjefond
Organisationsnummer:143002-8959
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS