ÄNDAMÅL

Svenska Kyrkans Diakonistyrelse ska erhålla åttatusen (8.000:-) kronor att förvaltas under namn av ” Thure Bergdahls Stipendiefond”. Kapitalet skall överlämnas till styrelsen för Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk i Sigtuna att användas till stipendier på 5 000 kr med en årlig uppräkning enligt KPI till av styrelsen för Läroverket utvalda behövande, flitiga och välartade vid läroverket studerande ynglingar. Stipendiat må åtnjuta stipendiet tre år i rad. Om omständigheterna därtill föranleda äger läroverkets styrelse utöver nyss angivna tid år efter år prolongera detsamma under stipendiatens återstående skoltid.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Thure Bergdahls stipendiefond
Organisationsnummer:802005-1754
Adress:
  • Trossamfundet Svenska Kyrkan
  • Kyrkokansliet
  • 751 70 Uppsala
Telefonnummer:018-169500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:226 695 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS