ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall företrädesvis användas till täckande av Studentsångföreningens hyreskostnader eller andra kostnader, som har samband med iordningställande, renovering etc av sångsalen och därtill anslutna utrymmen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Thulins fond
Organisationsnummer:846502-3607
Adress:
  • Sparbanken Finn, Stiftelseförvaltning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:010- 499 90 20
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS