ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att utan vinstsyfte bereda äldre personer lämpliga bostäder med tillgång till viss service och omvårdnad genom att uppföra, äga och förvalta en bostadsfastighet med tillhörande gemensamhets- och serviceanläggningar i kvarteret Vipemöllan i Lund. Ledigblivna bostadslägenheter skall företrädesvis uthyras till personer, som genom försäkringar eller på annat sätt har anknytning till Skandiakoncernen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Thulehem i Lund
Organisationsnummer:845000-2673
Adress:
  • Thulehemsvägen 40
  • 22467 Lund
Telefonnummer:046-12 85 00
E-post:info@thulehem.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS