ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att det för året disponibla beloppet bör utdelas i form av ett eller flera stipendier för studieresor till utomskandinaviska länder. Undantagsvis må stipendium dock kunna utgå jämväl för studieresa inom de nordiska länderna, alltså även inom Sverige, exempelvis för arkivforskning. Stipendium bör numera kunna tilldelas nationsmedlemmar icke blott inom filosofiska fakulteten (numera humanistiska och matematik-naturvetenskapliga fakulteterna) utan även inom ekonomiska fakulteten (handelshögskolan) och inom Lunds tekniska högskola (tekniska fakulteten) samt inom juridiska fakulteten och inom eventuellt upprättad samhällsvetenskaplig eller statsvetenskaplig fakultet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Thorild Dahlgrens stipendiefond
Organisationsnummer:845003-1300
Adress:
  • SEB Private Banking
  • Stiftelser & Företag
  • 205 20 MALMÖ
Telefonnummer:040-667 60 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS