ÄNDAMÅL

Av det sålunda avsatta beloppet jämte avkastning skall fröken Dagny Kronblad månatligen i efterskott äga uppbära ett belopp av ettusen (1.000) kronor, så länge hon lever.Tio (10) procent av den behållna årsavkastningen skall läggas till kapitalet, under det att för fondens återstående avkastning följande bestämmelser skola gälla: Fonden skall i första hand användas till att bekosta eller stödja bibliografisk forsknings och föreläsningsverksamhet i universitetsbibliotekets regi. Fonden kan i andra hand användas att stödja bibliografisk och bokhistorisk forskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Thore och Vera Virgins fond för biblografiska forskningar och föreläsningar vid Uppsala Universitet
Organisationsnummer:843001-5308
Adress:
  • SEB Wealth Management
  • Institutioner & Stiftelser ST S3
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS