ÄNDAMÅL

Stiftelsens medel används enligt beslut av rektor efter samråd med personal och elever till

belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,

belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid resp. skola eller åt gymnastik eller idrott,

stipendium för fortsatt utbildning,

hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,

studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller

förvärv av material m.m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Thomasgymnasiets samfond I
Organisationsnummer:819500-3952
Adress:
  • Strängnäs kommun
  • 645 80 Strängnäs
Telefonnummer:0152-291 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS