ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall en tiondel läggas till kapitalet, under det att återstoden skall av kyrkoherden i Maria församling utdelas till ålderstigna, sjuka eller lytta personer inom församlingen. Det bör därvid iaktagas, att bidrag icke bör utgå med lägre belopp än trehundra /300/ kronor. Av fondens avkastning skall jämväl ombesörjas förlängning av nyttjanderätten till min gravplats för ytterligare tjugofem /25/ år efter nu gällande tidsperiod samt vård och underhåll av gravplatsen under denna tid i den mån, kostnaderna för detta icke redan guldits av mig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Therese von Möllers donationsfond
Organisationsnummer:843001-8260
Adress:
  • SEB Wealth Management
  • Institutioner & Stiftelser ST S3
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS