ÄNDAMÅL

Av återstående avkastning utdelas årligen understöd ägnade att främja vetenskaplig forskning, med växling mellan området för geologi, petrografi, mineralogi, bergsvetenskap och området för oorganisk kemi. Växlingen sker på det sätt att de geologiskaoch mineralogiska ämnesområdena tillgodoses två år i följd, medan ämnet oorganisk kemi tillgodoses vart tredje år. Understöd kan avse även resor och skall företrädesvis tilldelas yngre forskare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Theodor Nordströms testamentsfond
Organisationsnummer:802408-0858
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 104 05 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS