ÄNDAMÅL

Avkastningen skall i första hand användas till att underhålla min och mina föräldrars gravplats och till att pryda denna med blommor. Sedan Axel och John Dahlboms barn avlidit, skola även deras gravplatser underhållas och prydas. Överskjutande del av avkastningen äger kyrkorådet använda för gamla kyrkogårdens prydande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Theodor Dahlboms donationsfond för gamla kyrkogården i Kungälv
Organisationsnummer:802479-1801
Adress:
  • Box 344
  • 422 10 Kungälv
Telefonnummer:0303-37 70 02
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:33 988 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS