ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att genom penningbidrag eller eljest underlätta anskaffandet och disponerandet av lämpliga lokaler för The Royal Bachelors´ Club. Stiftelsens tillgångar skola utgöras av aktier i Fastighets AB Avenyen 8 eller aktier resp. andelsbevis i motsvarande fastighetsbolag eller fastighetsförening, ägande fastighet vari The Royal Bachelors´ Clubs lokaler äro inrymda. Stiftelsen må även genom gåvor, köp eller genom annan fång förvärva tillgångar av annat slag. Utöver nu angivna ändamål må stiftelsen kunna i mån av styrelsens beprövande disponera sina medel för beredande av understöd åt person, som är eller har varit långvarig medlem i The Royal Bachelors´ Club.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen The Royal Bachelors´ Club
Organisationsnummer:857201-4234
Adress:
  • Skyttegatan 1
  • 412 56 Göteborg
Telefonnummer:031-176900
E-post:kansli@rbc.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 483 187 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS