ÄNDAMÅL

Ändamålet med stiftelsen är att bereda tillfälle för två stipendiater från Indien per läsår, att utbilda sig på avancerad nivå vid KTH. Sökanden ska ha minst fyraårig Bachelor-examen från teknisk högskola eller motsvarande i sitt hemland. Sökande från Mumbai Metropolitan Area eller Pune äger företräde. Först efter att studieplatsen vid KTH garanterats kan stiftelsen bevilja stipendiet. Stipendierna ska användas för att täcka terminsavgifter, boende och uppehälle i Sverige under ett läsår. Respektive stipendium skall omfatta 250 000 kr per år initialt (2012). Stipendiesumman ska därefter anpassas till förändringar i konsumentprisindex samt justeras för eventuella höjningar av terminsavgifter. Stipendiaterna antas i enlighet med KTH:s antagningsordning. I urvalsprocessen beaktas hemuniversitet, akademiska meriter, rekommendationsbrev, referenser, examensarbeten samt relevant arbetslivserfarenhet. Stipendiet kan efter avslutat första studieår sökas för ytterligare ett år av samma stipendiat, dock ej längre än totalt två år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen The KTH – India Scholarship Foundation
Organisationsnummer:802477-4609
Adress:
  • KTH
  • TR1/GVS/RSO/Stiftelser
  • 100 44 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7906000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS