ÄNDAMÅL

Stiftelsen är ett forskningsinstitut inom miljöområdet. Stiftelsen ska främja forskning i miljörätt och i miljöfrågor. Stifetlsen ska erbjuda råd till organisationer och myndigheter i miljöfrågor, särskilt i miljörätt. Stiftelsen ska ha till uppgift att bidraga till miljömedvetande genom seminarier och publikationer samt genom egen forskning inom områden som juridik och naturvetenskap. Stiftelsen ska söka bidraga till förbättring av användning av resurser mot bakgrund av senaste akademisk forskning och rön. Stiftelsen ska arbeta som ett opolitiskt vetenskapligt institut med högsta akademisk kompetens för att fastställa verkliga behov inom miljöområdet. Stiftelsen ska kartlägga insatser av andra miljöorganisationer för att föreslå samordning av arbete i avsikt att undvika dubblering av verksamhet. Stiftelsen ska i huvudsak finansieras av donationer av styrelseledamöterna som led av ambitionen att förbättra miljöinformation utan kommersiella motiv, med dessa finanser kompletterade av finansiella bidrag från organisationer och myndigheter för vissa speciella projekt. Stiftelsen ska samarbeta med Förenta Nationerna, särskilt FNs Miljöprogram i Nairobi, med EU, med Stockholm Environment Institute, med UK Environment Institute, samt med andra organisationer och myndigheter som är specialiserade inom miljöforskningsområdet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen The Environmental Institute (EnvInst)
Organisationsnummer:802478-9953
Adress:
  • Prof Ingrid Detter
  • Holmatorp Herrgård, Holmahult 8
  • 360 73 Lenhovda
Telefonnummer:0474-23039
E-post:IngridDetter@aol.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS