ÄNDAMÅL

Ändamålet med medlen är att de ska användas till att i Sverige stödja:A) organisationer, företag, myndigheter, institutioner och enskilda personer som bidrar till att barn och ungdomars fysiska, psykiska, mentala och andliga hälsa är god, främst på ett förebyggande och/eller ett nytänkande sätt.B) forskning som bidrar till att barn och ungdomars fysiska, psykiska, mentala och andliga hälsa är god, främst på ett förebyggande och/eller ett nytänkande sätt.Stiftelsen ska fullfölja sina ändamål genom att lämna anslag eller bidrag till dem man stödjer samt att finansiera egna projekt som går i linje med stiftelsens ändamål. Disposition av medel sker genom beslut i styrelsen.För att stiftelsen ska kunna fullfölja sina ändamål får den bedriva näringsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen The Conscious Future Foundation
Organisationsnummer:802477-6398
Adress:
  • Hedeforsvägen 9
  • 443 61 Stenkullen
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:138 847 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS