ÄNDAMÅL

årliga avkastningen utbetalas till släktföreningens styrelse, för att efter dess beprövande såsom understöd utdelas till person eller personer, hvilka äro eller kunna vara medlemmar af föreningen och som äro i behof af understöd. Om antalet medlemmar i släktföreningen nedgår till 4 eller därunder, upplöses föreningen, hvarvid Riddarhusdirektionen öfvertager den utdelning af understöd, som eljes åligger släktföreningens styrelse. Därest Tersmedenska ätten skulle helt och hållet utslockna tillfalla då fonden tillhörga medel Svenska Riddarhuset att efter Dess Direktionens bepröfvande användas till understöd åt medlemmar af Riddarskapet och Adeln, tillhörande å Svenska Riddarhuset introducerade ätter, med företrädesrätt för dem, som kunna styrka sig härstamma från medlem af Tersmedenska ätten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tersmedenska släktfonden
Organisationsnummer:802011-2978
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS