ÄNDAMÅL

Att förvalta i donationsbrev av den 22 november 1965 till Umeå stadsförsamling överlämnade medel samt att mottaga och förvalta donationsmedel, som i framtiden kan komma att överlämnas för likartade ändamål. Fondens avkastning skall användas enligt donationsbrevets anvisning. ”För att avkastningen av fonden skall bidraga till ett positivt arbete i andlig riktning må den t ex användas för anordning av kurser för förberedande teologisk utbildning eller för teologisk vidareutbildning av präster, predikanter ur olika samfund, ungdomsledare i ideella föreningar m fl. När så är lämpligt, må kurserna anordnas i samarbete med Umeå universitet.”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen teologisk undervisning och forskning i Umeå (Teologifonden)
Organisationsnummer:894001-5749
Adress:
  • Umeå Pastorat
  • Box 525
  • 901 10 UMEÅ
Telefonnummer:090-2002500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 885 366 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS