ÄNDAMÅL

Fonden skall utöva hjälpverksamhet till förmån för behövande bland Telefonaktiebolaget LM Ericssons och dessa svenska dotterbolags guldmedaljörer samt makar till sådana. Bidrag må ur avkastningen av fondens kapital lämnas a) för vård i hemmet ellerför eftervård i samband med långvarig sjukdom b) för rekreationsvistelse i samband med konvalescens efter sjukdom c) i andra fall av ekonomiska svårigheter för vedbörande, framförallt om de uppstått av orsaker, varöver denne ej kunnat råd d) i sådana humanitärt angelägna fall där ett bidrag är ägnat att skänka glädje åt och underlätta livet för ensamma, äldre människor i det moderna samhället.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Teknologie Doktor Marcus Wallenbergs fond för Telefonaktiebolaget L M Ericssons Guldmedaljörer
Organisationsnummer:802008-6131
Adress:
  • Telefon AB L M Ericsson Guldmedaljörsfonden
  • Torshamnsgatan 23
  • 164 80 STOCKHOLM
Telefonnummer:010-719 00 00
E-post:hr.direct.sweden@ericsson.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS