ÄNDAMÅL

Att bidra till utveckling av högre utbildning och till denna anknuten FoU-verksamhet, att utveckla kontakterna mellan utbildningens och FoU-verksamhetens institutioner och det omgivande samhället. För att uppfylla dessa ändamål kan stiftelsen arbeta med utveckling av nätverk samt kommersiell utbildnings- och uppdragsverksamhet. Stiftelsen kan äga teknisk utrustning för gemensam användning. Stiftelsens verksamhet skall företrädesvis bedrivas inom de tekniska och informationsteknologiska sektorerna och kan genomföras nationellt såväl som internationellt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Teknikutbildning i Jämtlands län, ZENIT
Organisationsnummer:893201-5780
Adress:
  • Peak Region AB
  • Akademigatan 3
  • 831 40 Östersund
Telefonnummer:073-204 08 02
E-post:svenove.nilsson@peakregionsciencepark.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 259 202 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS