ÄNDAMÅL

Premium att utdelas vartannat år till studerande som efter studentexamen vid läroverk inom Växjö stift under de senaste två åren tilldelats bästa betyg i fil kand-, fil mag-, fil lic examen inom latinska eller grekiska språket, med företräde för den , som inom nämnda läroområden utarbetat en så god gradualavhandling att den tilldelats minst betyget med beröm godkänd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tegnerska premie- och stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802479-6636
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS