ÄNDAMÅL

Något fristående teckningsmuseum finns inte i Sverige. Stiftelsens ändamål är att genom inrättande av ett teckningsmuseum i Laholm sprida kännedom om teckningskonsten. Genom att förvalta och föröka ovan nämnda teckningssamling samt att ansvara för att samlingen visas offentligt för allmänheten uppnås detta ändamål. Avkastningen av kapitalet avsätts för samma ändamål. Stiftelsen skall sträva efter att, i samråd med kommunen, lämplig permanent lokal inom Laholms stad ställes till förfogande. När verksamheten ökat kan även anordnande av tillfälliga utställningar utifrån komma i fråga. I ett senare skede bör samlingen också göras tillgänglig för forskare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Teckningsmuseet i Laholm
Organisationsnummer:849201-8430
Adress:
  • Hästtorget 3
  • 312 30 Laholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:263 474 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS