ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja och utveckla nyföretagande för att öka överlevnadsfrekvensen för nya företag och därmed bidra till att skapa ökad och stadigvarande sysselsättning. Stiftelsen skall bistå nyföretagare med konstnadsfri rådgivning ochutbildning i etableringsskedet och tiden närmast därefter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Täby Danderyd Nyföretagarcentrum
Organisationsnummer:816000-6154
Adress:
  • Vendevägen 87
  • 182 32 Danderyd
Telefonnummer:070-340 88 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS