ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, får efter beslut av kyrko­rådet användas till social verksamhet bland barn och ungdom, ålderstigna, sjuka och andra, som är i behov av omvårdnad. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i sarnforiden in­gående donationerna i den utsträckning som finns lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tamums församlings diakonifond
Organisationsnummer:855900-4307
Adress:
  • Tanums pastorat
  • Kvillevägen 4
  • 457 32 Tanumshede
Telefonnummer:0525-64 000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS