ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att uppföra och inrätta samt såsom ägare innehava och förvalta ett genom stiftelseintressenternas offervillighet och frivilliga medel i övrigt tillkommet kapell i Tallberg, Råneå socken, och att där tillhandahålla lokaler för kyrkligt, evangeliskt lutherskt församlingsarbete för vilken Stiftelsen har att jämväl i övrigt vidtaga lämpliga åtgärder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tallbergs kapell
Organisationsnummer:802480-4596
Adress:
  • Tallberg 110
  • 955 99 Råneå
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:188 041 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS