ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall 10 % läggas till kapitalet. Den övriga avkastningen skall ackumuleras och vart femte år utnyttjas för kostnader i samband med att en gästföreläsare inbjuds att hålla en s k Tage Nilsson-föreläsning. Temat för föreläsningen bör anknyta till Tage Nilssons forskning inom kvartärgeologi.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tage Nilssons Minnesfond
Organisationsnummer:802479-4037
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS