ÄNDAMÅL

Av fondens behållna avkastning skall årligen en tiondel läggas till kapitalet och genom notariatavdelningens försorg placeras i värdepapper eller å bankräkning. Återstoden av avkastningen utdelas av Sällskapet årligen efter ansäökan som resestipendium till en cancerforskare. Företräde till stipendium bör lämnas för den som ägnar sin forskning och läkaregärning åt cancersjukdomens tidiga diagnostik och terapi.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen T Wåhlins fond
Organisationsnummer:802403-5795
Adress:
  • Box 738
  • 101 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4408880
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS