ÄNDAMÅL

Hälften av ränteavkastningen skall årligen utdelas till behövande tjänarinnor i Västerås, vilka icke åtnjuta understöd av allmänna fattigvården och med företräde för dem, som längre tid varit bosatta i Västerås, och den andra hälften till behövande änkor och barn efter hantverkare eller köpmän i Västerås, vilka icke åtnjuta understöd av allmänna fattigvården och med företräde för den, som själv eller vilkens man eller föräldrar längre tid varit bosatta i Västerås. Understödsbeloppen bör som regel inte understiga 20% av ett basbelopp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Systrarna Hedmans understödsfond
Organisationsnummer:878002-1443
Adress:
  • Västerås stad, Servicepartner Ekonomicenter
  • Stadshuset
  • 721 87 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-390000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS